Individuele bijles

Heeft uw kind moeite met rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat of lezen? Gaat het allemaal te snel of juist te
langzaam voor uw kind? 

Met individuele bijles van LeerKrachtig krijgt uw kind een-op-een uitleg over het onderdeel wat hij/zij moeilijk vindt. Of uw kind  wordt meer uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Ik ben Marjolein Akerboom en ik heb 20 jaar ervaring als leerkracht. Daardoor heb ik een brede en ruime onderwijservaring en
heb ik gewerkt met verschillende leermethodes en leerstrategieen. Omdat ik een-op-een met uw kind werk, kan ik snel
schakelen in leerstrategieen en het beste uit uw kind halen.