Begeleiding

Ik help kinderen van de basisschool, voornamelijk groep 3 t/m groep 8, en leerlingen in de brugklas. Ze komen bij mij voor bijles voor een van de volgende vakken:
- Rekenen
- Spelling en werkwoordspelling
- Lezen
- Begrijpend lezen
- Taal

- Woordenschat

Heeft uw kind moeite met het leren van biologie, aardrijkskunde/topografie of geschiedenis ? Daar kan ik ook bij helpen.
Net als bij het maken en leren van een boekbespreking of spreekbeurt.

Daarnaast kan ik uw kind helpen om het huiswerk te plannen en te maken. We kijken samen wat het huiswerk is, hoe we een werkbare planning kunnen maken en beginnen alvast met het vak wat uw kind het moeilijkst vindt. Ik kan hem of haar dan uitleggen wat hij of zij niet snapt. 

Tarieven

De tarieven die hieronder staan, zijn de bedragen per uur. Ik zal in overleg met u bekijken wat het slimste is voor uw kind. Dit kan bijvoorbeeld ook 30 minuten per week zijn.

Zorgarrangementen
Scholen kunnen mij inhuren om kinderen met een zorgarrangement in de klas te helpen. Ik kom dan tijdens schooltijd de leerling ondersteunen en zorg ervoor dat de leerling de aandacht krijgt die hij/zij verdient.                                                                                                                                                                                   
Zorgarrangement op school                                                                                                                                                             €40,- per uur

Bijles basisonderwijs
De leerling komt bij mij voor een bepaald vak of onderdeel van het vak. Ik leg de leerstof uit en we gaan oefenen, net zolang tot uw kind het snapt en het zelf kan. Bijvoorbeeld werkwoorden (wanneer schrijf ik een -d of -t), breuken en procenten, klokkijken, spellingcategorieen, lezen.                                                                                                                                                           

1 op 1 bijles basisonderwijs                                                                                                                                                              €40,- per uur

Huiswerk maken/ huiswerkbegeleiding
Uw kind komt bij mij het huiswerk maken en dan kunnen er meteen vragen gesteld worden over onderdelen die de leerling niet snapt. Samen bekijken we de leerstof en zorgen we ervoor dat hij of zij snapt wat ze moet maken. We zorgen ervoor dat het huiswerk ook echt klaar is, zodat ze merken datze het zelf kunnen. Het zelfvertrouwen groeit. Bijvoorbeeld verlengde instructie rekenen, spelling, begrijpend lezen. Ook leren voor de toets biologie, geschiedenis, aardrijkskunde/ topografie. En oefenen voor een spreekbeurt of boekbespreking.

1 op 1 huiswerk maken basisonderwijs                                                                                                                                         €40,- per uur